Geschiedenis

Schipper & Zn. Electrotechniek is een familiebedrijf – tegenwoordig staat de derde generatie aan het hoofd van de organisatie. Het begint als klein installatiebedrijf annex winkel in huishoudelijke apparaten en groeit uit tot specialistische elektrotechnische ketenpartner van bouwbedrijven.

Nieuwe koers

Arie Schipper opent in 1930 een winkel achter zijn woonhuis in Nieuwe-Tonge. Samen met zijn vrouw bedient hij de bewoners van het dorp. Dat verandert wanneer zijn zoon Adri Schipper in 1965 in het bedrijf komt werken. De naam wijzigt in deze jaren tot Schipper & Zn. Electrotechniek. Het accent komt steeds meer op installatiewerk voor aannemingsbedrijven. Schipper vaart een nieuwe koers.

Nieuwe huisvesting

Door de jaren heen groeit Schipper & Zn. steeds groter. Wanneer de woningbouw en utiliteitsbouw in de jaren 90 opleeft, vragen aannemers uit de Randstad gericht om de kwaliteit en expertise van Schipper. Het effect: het aantal medewerkers stijgt tot ruim 90, zodat in 2003 een nieuw pand aan de Langeweg in Nieuwe-Tonge in gebruik wordt genomen.

Familiebedrijf

Inmiddels staat Adri Schipper aan het roer: de derde generatie Schipper. Het bedrijf is sterk geprofessionaliseerd – met eigen 3D-tekenaars, een adviescentrum voor klanten en certificering. Tegelijkertijd zijn de goede kenmerken van het familiebedrijf intact gebleven: korte lijnen, een platte organisatiestructuur én een grote betrokkenheid. Deze kenmerken blijken uit het geringe verloop onder het personeel.